Installation

Installation

i20

Nordic Gym har ett eget installationsteam som bistår med installation och montering av den träningsutrustning som du investerat.
Vi rekommenderar att viss utrustningen monteras på plats och fastsätts.

Twitter icon
Facebook icon
Pinterest icon
e-mail icon
Produktbeskrivning
Finansiering
Teknisk specifikation
 • Nordic Gym kan även hjälpa dig som behöver flytta din utrustning vid golvomläggning, renovering eller vid byte av lokaler.
  Vår installationspersonal har ett tränat öga för placering av träningsmaskiner. Kanske är anläggningen redo för en ansiktslyftning. Varför inte ta hjälp med omplacering av träningsmaskinerna i lokalen för att optimera utrymmena.

 • FINANSIERING

  Nordic Gym har valt att arbeta tillsammans med Wasa Kredit för att ge våra kunder möjlighet till snabba kreditbesked, enkla rutiner och personligt engagemang.
  Wasa Kredit erbjuder ett genomarbetat koncept för leasing, hyra och konsumentkrediter med stor rörlighet.

  Leasing
  Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Vi äger objektet och kunden nyttjar det. Efter leasingtidens slut löses oftast avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 5-10 % av finansierat belopp. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

  Hyra
  Hyra används när företaget är ute efter nyttjandet/funktionen, inte ägandet. Med ett hyresavtal får hyrestagaren möjlighet till byte av utrustningen alternativt komplettering under pågående hyrestid.

  Kontakta oss på Nordic Gym för mer information
  Magnus Lundström, Kundansvarig
  E-post: magnus.lundstrom@nordicgym.com
  Telefon: 070 - 533 15 33

  Wasa Kredit
 • TEKNISK SPECIFIKATION

  Kontakta oss för en offert.
  service@nordicgym.com